Nyhedsbrev Marts 2023

21. mar. 2023 -- Tilføjet af : webmaster

Nyhedsmail marts 2023

Den 24. februar blev der afholdt den årlige generalforsamling i Ølgod Jagtforening.
Formandens beretning indeholdt blandt andet:
Jægerrådet. Jagtfeltskydning, kommuneskydning, Jagten i Ølgod Byskov.
Ølgod Jagtf. Riffelindskydning, bukketræf, udlån af udstyr, aktiviteter, flugtskydning,

Kommuneskydning i Ølgod 29. april 2023, Jagter for hjælpere, forventninger til 2023.

Kasser. Fremlagte, og gennemgik foreningens regnskab.
Valg. Bestyrelsen: Anders Thomsen og Morten Bergmann på valg, begge genvalgt.
Suppleanter: Jan Graugaard og Erling Drøgemüller på valg, begge genvalgt.
Bilagskontrollanter: Allan Andersen, Kurt Pedersen på valg, begge genvalgt.
Bilagsk. suppleanter. Anja Harboe, Laurids Bjerre på valg, begge genvalgt.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde (uændret i forholdt
til 2022). Formand Jørgen Poulsen, næstformand Morten Bergmann, Kasser Asbjørn Blegvad,
Sekretær Per Lange, Flugtskydning Ernst Lund, medlem Ove Drøgemüller og Anders Thomsen.
Jagtsæson
Nu er jagtsæsonen for 2022/2023 blot gode minder, og vi er begyndt at se frem mod jagtsæsonen
2023/2024. For en del af jer er planlægningen og grobund for en god sæson allerede i fuld gang.
Det er jo tid for overvejelse og planlægning af vildtremisser og begyndende klargøring af
skydetårne/stiger mv. Det er også nu hvor vi har tid til at dygtiggøre vores firebenede
jagtkammerater. Jeg kan for egen vedkommende konstatere at der forsat er noget som skal
bruges tid på.
Der er modtaget 1 udmelding fra Jagten i Ølgod Byskov. Har du interesse i at være med i de 5
jagter a ca. 2 times varighed til samlet pris på 750 kr. Kan du kontakte Jørgen Poulsen på tlf.
27623296, snarest og senest 15. april.
Riffelindskydning mv.
Jagtfeltskydningen på Kallemærsk Hede v/Jægerrådet den 22. april. AFLYSES, grundet manglende
opnået aftale med militæret.
Vedrørende indskydning af riffel, har vi ikke lejet indskydningsbane her til april/maj måned, men
Ansager har jo bekendt åben for indskydning onsdage, formiddag og aften.
Den 19. august har Lyne Jagtforening lejet Ulfborg Skydecenter i forhold til indskydning, og
skydning til løbende hjort og gris. Der er booket 4 timer, og deltageprisen er 100 kr. pr. mand. Vi
har aftalt med Lyne Jagtforening at vi er med i deres bookning, så I er velkommen denne dag i
Ulfborg. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag.
Flugtskydning
Nu er det jo lige om lidt at holdskydningen starter, nemlig tirsdag den 4. april. Så benyt
muligheden for at komme i god træning inden holdskydningen. Der er tilmeldt 7 hold, så der er
igen en stigning i antal hold fra Ølgod. Det er rigtigt dejligt.

Husk vi afholder kommunemesterskabet i Ølgod lørdag den 29. april. Som noget nyt er det aftalt i
Jægerrådet, at der til forskel fra tidligere oprettes yderligere 1 række. Nemlig en jægerrække for
dem som ikke skyder holdskydning. Det vil bevirke at den enkelte konkurrerer med nogle med
tilsvarende færdigheder. Vi håber at det kan få endnu flere til at møde op den 29. april og støtte
foreningen.
Bukketræf
Selvfølgelig er der også i år bukketræf i klubhuset på Skydebanen. Der er rundstykker og kaffe fra
kl. 9.
Med ønske om en rigtigt god forår.
Bestyrelsen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/