Aktivitetskalender 2024

21. nov. 2023 -- Tilføjet af : webmaster

                                                                  Logo.png                                                             

                                                      Aktivitetsprogram 2024.

 

Februar

03.02.2024       Opstart flugtskydning sæson 2024, lørdage kl. 12,30 til kl. 15,30. Der trænes om lørdagen frem til og med lørdag den 30. marts. (I påsken)

 

09.02.2024       Generalforsamling i klubhuset, fredag den 9. februar kl. 19,00

                           Dagsorden

                           1 valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. indkomne forslag (forslag skal være modtaget senest 16.02.2023)

5. valg af bestyrelsesmedlemmer

6. valg af suppleanter

7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollanter suppleanter.

8. Eventuelt

 

Husk opsatser og krage ben

 

April

02.04.2024       Opstart holdskydning, de næste 10 tirsdage fra tirsdag den 02.04.2024

 

04.04.2024       Flugtskydning, torsdage kl. 9-12 og kl. 18-21. Der trænes om torsdagen (dog ikke Kr. himmelfartsdag den 09.05), frem til og med torsdag den 26.09.2024.

 

27.04.2024       Kommunemesterskab i flugtskydning. Kl. 10 – 14. sidste indtegning kl. 13. Nærmere info senere.

 

Maj

16.05.2024       Bukketræf, tirsdag kl. 9.00. Traditionen tro er der kaffe og rundstykker i klubhuset. Mød op til en hyggelig stund med gode jagtkammerater, jagthistorier og bukkepral.

 

Juni

04.06.2024       Sidste dag med holdskydning

 

15.06.2024       Afslutningsskydning Ribe Amts holdskydning, afholdes på Ølgod Flugtskydningsbane. Vi Håber der vil være mange der støtter op på dagen som hjælpere mv. (Der forventes ca. 400 skytter på banen denne dag. Mere herom senere.

 

18.06.2024       Tirsdag Ølgod-holdenes egen afslutning, tirsdag den 18. juni. Holdene skyder om at bliver årets Ølgod-mester. Efterfølgende er der grill og hygge. (Udsættes 1 uge i forhold til tidligere år, grundet afslutningsskydning Ribe Amts holdskydning).

 

September

26.09.2024       Sidste træningsaften

 

December

07.12.2024       Juleskydning lørdag kl. 11-15 eventuelt omskydning kl. 15-16

 

Generelt info.

 

Foreningen har mulighed for at udlåne Krage ugle, kragefælde samt afstandspinde med figurer (samme

som bruges ved jagtprøve). Ved afhentning aftales forventet dato for tilbagelevering. Henvendelse til

Asbjørn tlf. 30 55 61 71

 

Der er ligeledes mulighed for at låne vildtkamera ved Henvendelse til mårhundebanden, Verner tlf. 22 43

04 48, eller Jan tlf. 20 47 04 41

 

Vedrørende indskydning af din riffel, er Ansager riffelbane en mulighed. Deres åbningstid er onsdage fra kl. 

10-12 og kl. 17-20.

 

Ung jæger/ Ny jæger (Jægerrådets regi)

Medlemmer af Ølgod Jagtforening og som har haft jagttegn i max. 3 år eller er under 25 år. Så er der

mulighed for at deltage i drivjagter, ande- og duejagter samt andre spændende aktiviteter ganske gratis.

Jagtlejen betales via arbejdstimer. Jagterne arrangeres af ny jægerudvalget under Jægerrådet. Varde

kommune. Se mere om aktiviteter og vilkår via www.voj.dk/ungjaegerne.

 

Der henvises ligeledes til foreningens hjemmeside www.olgodjagt.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/