Aktivitetskalender 2023

6. jan. 2023 -- Tilføjet af : webmaster

                                                                                                                                

                                                      Aktivitetsprogram 2023.

 

Februar

04.02.2023       Opstart flugtskydning sæson 2023, lørdage kl. 12,30 til kl. 15,30. Der trænes om lørdagen frem til og med lørdag den 1. april.

 

24.02.2023       Generalforsamling i klubhuset, fredag kl. 19,00

                           Dagsorden

                           1 valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. indkomne forslag (forslag skal være modtaget senest 16.02.2023)

5. valg af bestyrelsesmedlemmer

6. valg af suppleanter

7. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollanter suppleanter.

8. Eventuelt

 

Husk opsatser og krage ben

 

April

04.04.2023       Opstart holdskydning, de næste 10 tirsdage fra tirsdag den 04.04.2023

 

13.04.2023       Flugtskydning, torsdage kl. 9-12 og kl. 18-21. Der trænes om torsdagen (dog ikke Kr. himmelfartsdag den 18.05), frem til og med torsdag den 28.09.2023

 

19.04.2023       Kursus i vildtsygdomme og hygiejne fra kl. 18-22. Pris forventes kr. 600 pr. person. (Sidst tilmeldingsfrist 15.03.2023 til Asbjørn kasser@olgodjagt.dk )

 

22.04.2022       Dato ikke endelig. Kan ændres. Jagtfeltskydning i Oksbøl. (Jægerrådets regi) Når endelig dato kendes, oplyses datoen på vores hjemmeside.

 

29.04.2022       Kommunemesterskab i flugtskydning. Kl. 10 – 14. sidste indtegning kl. 13 Kommune mesterskabet afholdes på Ølgod flugtskydningsbanen. Vi håber I vil støtte op på dagen, enten via deltagelse eller hjælper. 

 

Maj

16.05.2023       Bukketræf, tirsdag kl. 9.00. Traditionen tro er der kaffe og rundstykker i klubhuset. Mød op til en hyggelig stund med gode jagtkammerater, jagthistorier og bukkepral.

 

Juni

06.06.2023       Sidste dag med holdskydning

 

13.06.2023       Tirsdag Ølgod-holdenes egen afslutning. Tirsdag. Holdene skyder om at bliver årets Ølgod-mester. Efterfølgende er der grill og hygge.

 

20.06.2023       Tirsdag By dyst mod Skjern, Ølgod flugtskydningsbane fra kl. 18.

 

27.06.2023       Tirsdag By dyst mod Skjern, Skjern flugtskydningsbane fra kl. 18.

 

September

28.09.2023       Sidste træningsaften

 

December

02.12.2022       Juleskydning lørdag kl. 11-15 eventuelt om skydning kl. 15-16

 

Generelt info.

 

Foreningen har mulighed for at udlåne Krage ugle, kragefælde samt afstandspinde med figurer (samme

som bruges ved jagtprøve). Ved afhentning aftales forventet dato for tilbagelevering. Henvendelse til

Asbjørn tlf. 30 55 61 71

 

Der er ligeledes mulighed for at låne vildtkamera ved Henvendelse til mårhundebanden, Verner tlf. 22 43

04 48, eller Jan tlf. 20 47 04 41

 

Vedrørende indskydning af din riffel, er Ansager riffelbane en mulighed. Deres åbningstid er onsdage fra kl. 

10-12 og kl. 17-20.

 

Ung jæger/ Ny jæger (Jægerrådets regi)

Medlemmer af Ølgod Jagtforening og som har haft jagttegn i max. 3 år eller er under 25 år. Så er der

mulighed for at deltage i drivjagter, ande- og duejagter samt andre spændende aktiviteter ganske gratis.

Jagtlejen betales via arbejdstimer. Jagterne arrangeres af ny jægerudvalget under Jægerrådet. Varde

kommune. Se mere om aktiviteter og vilkår via www.voj.dk/ungjaegerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyheder

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/