Aktivitetskalender 2020

Årets aktiviteter


Januar

   18/01     Rævejagt, lørdag kl. 10.00. Mødested Haulundvej 5, 6870 Ølgod.

 

Februar

   01/02     Opstart flugtskydning, lørdage kl. 12.30 til kl. 15.30. OBS! FLYTTET

   07/02     Generalforsamling i klubhuset, fredag kl. 19.00.

                   Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag (skal fremsendes senest 24/01)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

                   Husk opsatser og krageben.           

Marts

   07/03     OBS! NY DATO Opstart flugtskydning, lørdage kl. 12.30 til kl. 15.30.

                   Der trænes om lørdagen frem til og med lørdag den 28/03.

  

   24/03     Holdledermøde på skydebanen, tirsdag kl. 18.00 til kl. 20.00.

                   Alle holdledere til holdskydning inviteres til opstartsmøde.

April

   02/04     Flugtskydning, torsdage kl. 09.00 til kl. 12.00 & kl. 18.00 til kl. 21.00.

                   Der trænes om torsdagen frem til og med torsdag den 24/09.

   07/04     Opstart holdskydning, tirsdag den 07/04 og de følgende 9 tirsdage.

   09/04     Bydyst Ølgod/Skjern, torsdag fra kl. 18.00 på skydebanen i Ølgod.

                   Dato for returmatch oplyses på skydebanen og www.olgodjagt.dk.

Maj

   16/05     Bukketræf, lørdag kl. 9.00. Traditionen tro er der kaffe og rundstykker i klubhuset.
                 Mød op til en hyggelig stund med gode jagtkammerater, jagthistorier og bukkepral. AFLYST

 

Juni

   09/06     Afslutning holdskydning, tirsdag. AFLYST

  

   16/06     Ølgod-holdenes egen afslutning og jagtforeningens lokale pokalskydning, tirsdag kl. 18.00. Holdene skyder om at blive årets
                 Ølgodmester, og jagtforeningens lokale pokalskydning afholdes. AFVENTER BLIVER MÅSKE AFLYST

                   Afslutningsvis er der grill og hygge.

 

September

   24/09     Afslutning flugtskydning, torsdag kl. 18.00 til 21.00.

                   Årets sidste træningsaften.

Flere skydninger og arrangementer

Datoer for nedenstående oplyses på www.olgodjagt.dk samt på skydebanen.

Måneden angiver, hvornår skydningen/arrangementet forventes afholdt.

     

      - Februar: Start tilmelding til jagtfeltskydning i Oksbøl (Jægerrådets regi).

      - April:         Jagtfeltskydning i Oksbøl (Jægerrådets regi).

      - April:         Kommunemesterskab i flugtskydning.

      - Maj:          Riffelindskydning på en af områdets riffelbaner.

      - Maj:          Regionsskydning.

      - August:    Late Night i Ølgod. Kig forbi vores stand med skydesimulator.

Se løbende informationer på www.olgodjagt.dk

Vi udsender nyhedsmail til de medlemmer, vi har modtaget mailadresse på. Nyhedsmail udsendes, når der er nyt fra foreningen. Der forventes udsendt nyhedsmail 2-4 gange om året. Ønsker du at modtage løbende informationer via mail og ikke modtager nyhedsmail, bedes du tilmelde dig via vores hjemmeside.

Ølgod Jagt er ligeledes på facebook under fritid/sport:

https://www.facebook.com/Olgodjagt

 

Bestyrelsen:

Anja Pedersen                                                         24 47 27 45

Kim Pedersen                                                          28 78 26 32

Dennis Pedersen                                                    23 95 65 30

Asbjørn Christensen                                              30 55 61 71

Jeppe Harboe Gärtner                                           22 78 21 08  

Morten Bergmann

Kasper Smedegaard