Aktivitetskalender 2019

Status på ny miljøgodkendelse og skydetider

Vi har nu fået godkendt alle miljøkrav som blev os pålagt.

Vi mangler at opsætte den sidste støjvæg på venstre-duerne, og  det

gennemføres inden 1. februar for at være lovligt.

Som noget nyt har vi også flugtskydning torsdag formiddage fra april til udgangen af september.

I foråret gik vi med i Mårhundegruppen Varde øst, der består af ti jagtforeninger. Det betyder, at har man mårhund på sin jagt kan man få hjælp til at lave en foderplads med tilhørende kamera og bur.

Vil eller har man ikke tid til selv at regulere , er der mange i mårhundegruppen som gerne vil sidde i nattens mulm og mørke for at nedlægge en mårhund.

Reguleringen har  været en succes.  I skrivende stund er der nedlagt 147 mårhunde.

 

Flere medlemmer — også kvinder!

Naturstyrelsens seneste opgørelse over jagttegnshavere viser, at 10.750 kvinder nu har jagttegn. Det svarer til 6,1 % af det samlede antal personer med jagttegn i Danmark. Dette så vi gerne afspejle sig i fordelingen af vores forenings medlemmer. Derfor vil vi gerne slå et slag for, at der kommer flere kvindelige medlemmer, men også flere medlemmer generelt. Kender du nogen, som overvejer at blive medlem, så tag dem endelig med på skydebanen til en positiv oplevelse og en snak om et medlemskab.

Tlbud

Er dui interesseret i kragejagt, så kontakt Asbjørn på tlf. 30 55 61 71. Foreningens krageugle samt kragefælder kan ligeledes lånes ved henvendelse til Asbjørn.

Hvis du har interesse i selv at udstoppe lokkefugle, er der mulighed for at købe konserveringsmiddel af Jørgen tlf. 27 62 32 96. 2 dl til 120 kr. Der er nok til langt over 200 krager/duer.

Foreningen har fået afstandspinde med skabeloner af vildtet, til brug ved afstandsvurderinger i forbindelse med jagttegn. Disse kan ligeledes lånes ved henvendelse til Asbjørn.

Jagthorn

Har du lyst til at lære at spille de jagtrelevante melodier til brug ved jagterne, så ret endelig henvendelse til Jan Graugaard på tlf. 20 47 04 41. Det er vældig hyggeligt, og alle kan være med.

Ungjæger/nyjæger (i Jægerrådets regi)

Har du haft jagttegn i max. 3 år eller er under 25 år, har du mulighed for at deltage i drivjagter samt andejagt og duejagt helt gratis. Jagtlejen betales via arbejdstimer. Nyjægerudvalget under Jægerrådet, Varde Kommune, står for jagterne. Se vores  hjemmeside www.olgodjagt.dk.

Årets aktiviteter

Januar

19                       Rævejagt, lørdag kl. 9.30. Mødested Haulundvej 5, Ølgod.

Mandag den 16/1 er sidste tilmelding til gule ærter
v/ Jan Christensen tlf. 60 72 46 54.

Februar

2                           Opstart flugtskydning lørdage kl. 12.30 til kl. 15.30,

                             Der trænes om Lørdagene til og med Lørdag den 30/3

8                           Generalforsamling i klubhuset, fredag kl. 19.00.

                             Dagsorden:

                             1 Valg af dirigent

                             2 Aflæggelse af formandens beretning

                             3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

                             4. Indkomne forslag (skal fremsendes senest 21/1)

                             5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                             6. Valg af suppleanter

                             7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

                             8 Eventuelt

                             Husk opsatser og krageben.

                                                         

                            

19                        Start tilmelding jagtfeltskydning i Oksbøl (Jægerrådets regi).

Marts

April

2                           Opstart holdskydning tirsdag den 2/4 og de næste 9 tirsdage.

4                           Flugtskydning torsdage kl. 9.00 til kl 12.00 og kl. 18.00 til kl. 21.00.                                            

                             Der trænes til og med torsdag den 26/9.

                             (INGEN skydning 18/4 skærtorsdag og 30/5 kr.himmelfartsdag).

4                           Bydyst Ølgod/Skjern. Der skydes i Ølgod torsdag 4/4 fra kl. 18.00

                                                         

 

27                        Kommunemesterskab i flugtskydning . Afholdes på Ansager skydebane, indskrivning 10.00 til 13.00

  

Maj

4                           Jagtfeltskydning Oksbøl 

 

11                         Riffelskydning. Indskydning lørdag den 11/5 på

                             riffelbanen i Tarm fra kl. 10.00 til kl. 13.00  Der vil være mulighed

                             for  at skyde til løbende hjort mellem kl. 13.00 og kl. 14.00.

16                        Bukketræf, tirsdag kl. 9.00. Traditionen tro, er der

                             kaffe og rundstykker i klubhuset. Mød op til en

                             hyggelig stund, med gode jagtkammerater og

                             jagthistorier/bukkepral.

                            

Juni

                            

11                        Ølgod-holdene skyder om hvilke hold, der er Ølgod-mester, med

                            efterfølgende gril. 

18                          Bydyst Ølgod/Skjern. Der skydes i Skjern tirsdag 18.6 fra kl. 18.00

September

7                           Lokal Pokalskydning, lørdag fra kl. 12.30 til kl. 16.00.

19                        Torsdag den 19/9 er sidste træningsaften.

                                                         

December

7                           Juleskydning, lørdag kl. 11.00 til kl. 15.00.

 

Se løbende informationer på www.olgodjagt.dk

Vi udsender nyhedsmail til de medlemmer, vi har modtaget mailadresse på. Nyhedsmail udsendes, når der er nyt fra foreningen. Der forventes udsendt nyhedsmail 2-4 gange om året. Ønsker du at modtage løbende informationer via mail og ikke modtager nyhedsmail, bedes du tilmelde dig via vores hjemmeside.

Ølgod Jagt er ligeledes på facebook under fritid/sport:

https://www.facebook.com/Olgodjagt

 

Bestyrelsen:

Anja Pedersen                                                         24 47 27 45

Flemming Kristiansen                                            50 41 46 81
Kim Pedersen                                                          28 78 26 32

Dennis Pedersen                                                    23 95 65 30

Henrik Larsen                                                          25 33 31 91

Asbjørn Christensen                                              30 55 61 71

Jeppe Harboe Gärtner                                           22 78 21 08