IMG 2974Begrundelse for indstilling til æresmedlem i Ølgod Jagtforening 2018.
Ernst Lund Nielsen
1. Aktivt medlem af Ølgod Jagtforenings bestyrelse i perioden 1998 til 2016. Også tidligere været bestyrelsesmedlem i Dansk Jagt & Fiskeri af 1923, Ølgod afd. I en årrække, så den samlede antal år i bestyrelsen har været på over 30 år.
2. Du har også i rigtigt mange år været meget aktiv på vores flugtskydningsbane, både med vedligeholdelse, pasning af maskiner hjælpe til i huset og som skydeinstruktør. Kontaktperson ved politiet vedrørende banegodkendelser mv. Det har været i så mange år at der ikke er mange her i aften som kan huske tiden inden du var en fast del, af at komme på flugtskydningsbanen.

3. Du har igennem årene været meget opmærksom på at lære fra dig, så andre kan få del i din viden, både med pasning af maskinerne og alle de andre praktiske ting der skal være på plads for at en flugtskydningsbane kan fungere.

4. Hver gang der skulle gives en hånd med både på banen, når der skulle laves om, bygges til eller andre ekstraordinære opgaver, har du altid været en af de første som meldte sig til for at give din bidrag

5. Du som sagt været skydeinstruktør igennem en lang årrække. Dit navn er en af de første som kommer i tankerne når der bliver spurt til, om vi har en instruktør der kan komme med en ny skytte rundt. Dette skyldes ikke bare at du meget sjældent ikke har tid, men at du også i en bred kreds opfattes som en dygtig og kompetent instruktør, der med din rolige og faglige sparring gør skytterne trykke og lyttende til dine råd. Jeg tror der er en del har i aften som har benyttet sig af dine fagligheder på dette område.

6. Derudover har du også kunne afse tid til at deltage i Ribe Amts Holdskydnings bestyrelse siden 1996, og derigennem været en meget synlig person i forbindelse med diverse stævner i regionen og en god repræsentant for Ølgod Jagtforening. Der er ikke mange flugtskytter i Syddanmark mv. der ikke ved hvem du er, og derved også er med til at sætte Ølgod Jagtforening på landkortet.

7. Du har også været en aktiv deltager igennem en årrække til forbundsmesterskabet og kvalifikationsskydninger til DM også tidligere været med til at repræsentere Danmark i kombineret skydninger med riffel og haglgevær.

8. Inden for jagt har du et ry som en kompetent jæger, der er god til at tage vare om dine medjægere, herunder tage hensyn til andre, og også kan glæde sig på deres held og dygtighed. Du er god til at hjælpe andre medjægere især nye jægere, som du er meget opmærksom på. Med din stille og rolige væremåde er du tit med til at gøre en jagtdag bedre. Dette Bekræfter de invitationer som du modtager til jagterne også.

9. I forbindelse med Ølgod Jagtforening har modtaget anmodninger om reguleringer af bl.a. råger og duer omkring Ølgod By var du også klar til at bidrage til gavn for Jagtforeningen

 

På vores generalforsamling i februar 2020 blev Kurt Pedersen udnævnt til æresmedlem.
Kurt har ydet en mangeårig indsats , ved daglig vedligehold og drift af skydebanen.Kurt 2019
Kurt står også altid til rådighed, ved renovering og nybyg på banen.